2 generácie, 2 svety, 1 roadtrip: klasický Ford Explorer 1 vs moderný Explorer 6 - volant.tv

21,679 views04/05/2022

  • Category:

    Thank you for watching this video. Please checkout more video reviews ofFord Explorer&Ford Explorerplus some additional content about

    Description:

    Postavil som proti sebe dve generácie rovnakého au...

    Up Next