Pri núdzovom brzdení použite najskôr brzdu, až potom spojku (II. časť)

35,953 views27/12/2014

Category:

Thank you for watching this video. Please checkout more video reviews ofplus some additional content about

Description:

Mladí vodiči si z autoškoly prinášajú zlozvyk začí...

Up Next