TOYOTA RAV4 Adventure AWD - Súboj s ultra bežcom Matúšom Vnenčákom - Garáž.tv - Šulko

48,435 views13/07/2022

  • Category:

    Thank you for watching this video. Please checkout more video reviews ofToyota Rav4plus some additional content about

    Description:

    Výbava Adventure robí RAV4-ku osobitejšou a zľahka...

    Up Next